360

1550_Convert
1551_Convert
1552 (1)_Convert
1552_Convert
1553 (1)_Convert
1553_Convert
1554_Convert
1555 (1)_Convert
1555_Convert
1557_Convert
1558_Convert
2190 (1)_Convert
2190_Convert
2191_Convert
2192_Convert
2193_Convert
2194_Convert
2195_Convert
2196_Convert
Dufour 360 GL于2017年开始建造,2018年正式推出。新的船体和甲板布局设计使得航行性能和船上生活空间达到了完美的平衡。Dufour无论怎样更新设计,总是会遵循首要原则:安全。不管是锚泊还是航行,都能保证稳定和安全,为您打造舒适舒心的船上生活.
属性数值
船长 9.99 [米]
船宽3.54 [米]
发动机 [匹]
舱室 [间]
乘员 [人]
床位 [个]
油箱容量160 [升]
水箱容量220 [升]
设计类别